Logo

Medyczne Centrum Szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach on-line dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy. 
Zajęcia realizowane są jako seminarium  na podstawie pkt. 1 & 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Program seminarium uzyskał akceptację konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
Seminarium on-line trwa 5 godzin dydaktycznych. Obecność uczestników jest monitorowana i dokumentowana. 
Za udział w seminarium przysługuje ratownikom medycznym 5 punktów edukacyjnych.  
W okresie edukacyjnym za udział w seminariach można zdobyć łącznie 80 punktów.
Pokój do testów II - webinarium
https://medycznecentrumszkol.clickmeeting.com/pokoj-do-testow-ii-webinarium